MÓC C

XUẤT XỨ: HÀN QUỐC.

VẬT LIỆU: THÉP KHÔNG GỈ.

XEM THÊM

LIÊN HỆ

BÁT KẸP CHỮ T

XUẤT XỨ: HÀN QUỐC.

VẬT LIỆU: THÉP KHÔNG GỈ.

XEM THÊM

LIÊN HỆ

ỐNG CHUYỂN HƯỚNG

XUẤT XỨ: HÀN QUỐC.

VẬT LIỆU: INOX.

XEM THÊM

LIÊN HỆ

BÁT KẸP VUÔNG

XUẤT XỨ: HÀN QUỐC.

VẬT LIỆU: THÉP KHÔNG GỈ.

XEM THÊM

LIÊN HỆ

KHỚP GẬP NỐI

XUẤT XỨ: HÀN QUỐC.

VẬT LIỆU: THÉP KHÔNG GỈ.

XEM THÊM

LIÊN HỆ

TAY BỢ ĐỠ ỐNG

XUẤT XỨ: HÀN QUỐC.

VẬT LIỆU: THÉP KHÔNG GỈ.

XEM THÊM

LIÊN HỆ